Polityka Prywatności
Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie zasad, na jakich Solaris Bus & Coach sp. z o.o., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, Polska („Spółka”, „Solaris”) , jako administrator danych, przetwarza Państwa dane osobowe poprzez stronę internetową.
1. Zakres zastosowania
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przechowywania i przetwarzania danych osobowych osób korzystających z niniejszej strony internetowej: www.miastomisjasolaris.pl („Użytkownicy” i „Strona”).
1.1 Korzystanie ze Stron
Podczas korzystania ze Strony, Solaris może zbierać następujące dane Użytkownika: adres IP, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, rodzaj używanej przeglądarki, typ systemu operacyjnego, dane nawigacyjne (w tym informacje o linkach, w które klika Użytkownik), informacje o preferencjach (np. odnośnie cookies lub działań marketingowych).
1.2 Dokonywanie zgłoszeń i głosowanie na wybrany projekt
W celu dokonania zgłoszenia do konkursu Użytkownik podaje swoje dane, w tym imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę ekipy, nazwę szkoły oraz jej adres.
W celu dokonania głosowania na zgłoszone projektu Użytkownik podaje swoje dane, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail.
1.3 Analizy i badania
W trakcie korzystania ze Strony pewne dane mogą być zbierane na naszych serwerach w celach administracyjnych, statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego Strony i tworzenia kopii zapasowych, marketingowych oraz poprawy jakości działania Strony.
2. Zabezpieczenie danych Użytkowników
Solaris podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych Użytkowników. Środki bezpieczeństwa wdrożone przez Solaris są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i są zgodne z przyjętymi przez Solaris ramami bezpieczeństwa informatycznego oraz zasadami i procedurami zarządzania.
3. Przekierowanie na strony internetowe podmiotów trzecich
Strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Strony i mogą mieć własne polityki prywatności albo zasady przetwarzania danych, z którymi Spółka zaleca zapoznać się Użytkownikom, jeśli korzystają ze stron internetowych, do których prowadzą łącza. Spółka nie przekazuje tym podmiotom żadnych danych osobowych Użytkowników.
4. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Spółka przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
– w celu prowadzenia akcji marketingowo – edukacyjnych Solaris tj. konkursy, gry, warsztaty edukacyjne, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Solaris (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
5. Obowiązek lub dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże niepodanie danych może uniemożliwić dokonywanie zgłoszeń i głosowania. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co jednak może wiązać się z wycofaniem zgłoszenia lub oddanego głosu. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Przekazywanie danych do innych podmiotów
Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Solaris, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Solaris na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), inne podmioty uprawnione na podstawie prawa.
7. Okres przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania projektu, a następnie przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.
8. Uprawnienia
W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od powyższego, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie w jakim Solaris przetwarza dane Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać pisząc na adres dane.osobowe@solarisbus.com.
9. Profilowanie
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w ww. celach nie będą podlegać decyzjom podejmowanym wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowaniu.
10. Pliki cookies
10.1 Strona używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Solaris na komputerze osoby odwiedzającej Stronę, jeżeli ustawienia przeglądarki internetowej na to pozwalają. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Solaris produkty lub usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odsłon Strony.
10.2. Solaris wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
10.3. Solaris wykorzystuje cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Strony, a w szczególności do zapamiętania historii odwiedzonych Stron lub podstron lub w celu rekomendacji treści.
10.4. Solaris wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznych: Google LLC z siedzibą w USA),
prezentowania treści multimedialnych na stronie internetowej, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznych: Google LLC z siedzibą w USA),
wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Strony za pomocą serwisów społecznościowych:
– facebook.com (administrator cookies zewnętrznych: Facebook, Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),
– youtube.com (administrator cookies zewnętrznych: Google LLC z siedzibą w USA),
– linkedin.com (administrator cookies zewnętrznych: LinkedIn Ireland Unlimited z siedzibą w Irlandii lub LinkedIn Corp. z siedzibą w USA ),
– instagram.com (administrator cookies zewnętrznych: Facebook, Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
10.5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
10.6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
Mozilla Firefox
W górnym menu „Narzędzia” należy brać „Opcje”, a następnie zakładkę „Prywatność”.
Microsoft Internet Explorer
W menu „Narzędzia”, należy wybrać „Opcje internetowe”, a następnie zakładkę „Prywatność”.
Google Chrome
Należy kliknąć menu znajdujące się w prawym górnym rogu przeglądarki, wybrać „Więcej narzędzi”, a następnie „Wyczyść dane przeglądania…”. Można też z tego samego menu wybrać „Ustawienia” i uzyskać dostęp do informacji na temat funkcji prywatności przeglądarki w zakładce „Prywatność i bezpieczeństwo”.
Apple Opera
W lewym górnym rogu przeglądarki za pomocą przycisk „Opera”. otworzyć menu. Wybrać „Ustawienia”, a następnie „Wyczyść historię przeglądania…”. W celu zmiany ustawień wybrać przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…”, aby uzyskać dostęp do szczegółowych opcji dla konkretnych stron.
Safari
Z menu „Safari” wybrać „Preferencje” , a następnie „Prywatność”. Wybrać wg opcji związanych z ciasteczkami.
11. Zmiany Polityki Prywatności
Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany wprowadzane przez Spółkę do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na Stronie, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej Polityki Prywatności, o której Użytkownicy zostaną zawiadomieni poprzez informacje pojawiającą się na Stronie lub wiadomością email na podany przez Użytkownika adres. O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli Użytkownicy nie akceptują naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni zaprzestać korzystania ze Strony.
12. Kontakt
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub jeżeli Użytkownik chce skorzystać ze swoich praw dotyczących przetwarzania danych osobowych należy skorzystać z poniższych danych do kontaktu:

Dane kontaktowe Spółki:
Solaris Bus & Coach sp. z o.o.,
ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle,
62-005 Owińska, Polska
z dopiskiem „Dane osobowe”
Adres e-mail: dane.osobowe@solarisbus.com